Geschäfts­füh­rung und Verwaltung

Geschäfts­füh­rung

Bir­git Ottens

Dipl.-Sozialarbeiterin/-pädagogin

Tele­fon: 0541 33876–24
E‑Mail: bottens@skf-os.de 

Bereichs­lei­tun­gen

Anke Drey­er-Pran­ger

Bereichs­lei­tung Bera­tungs­diens­te
Dipl.-Sozialarbeiterin/-pädagogin

Tele­fon: 0541 33876–12
E‑Mail: adreyer-pranger@skf-os.de

Lena Bührs

Bereichs­lei­tung Kin­der- und Jugendhilfe

Manage­ment in Non Pro­fit-Orga­ni­sa­tio­nen (M. A.) Kinderschutzfachkraft

Tele­fon: 0541 33876–37
E‑Mail: buero@skf-os.de

Ver­wal­tung

Osna­brück

Iris Glüsen­kamp
Tele­fon:
0541 33876–32
E‑Mail: igluesenkamp@skf-os.de

Anne Ket­tel­mann
Tele­fon:
0541 33876–10
E‑Mail: akettelmann@skf-os.de

Cor­ne­lia Scha­we
Tele­fon:
0541 33876–25
E‑Mail: cschawe@skf-os.de

Jac­que­line Sie­wert
Tele­fon:
0541 33876–35
E‑Mail: jsiewert@skf-os.de

Vera Goe­ke
Tele­fon:
0541 343715–10
E‑Mail: vgoeke@skf-os.de

Gabrie­le Joachim­mey­er
Tele­fon: 0541 33876–10
E‑Mail: gjoachimmeyer@skf-os.de

Bea­te Plog­mann
Tele­fon:
0541 33876–11
E‑Mail: bplogmann@skf-os.de

Karen Lei­ding
Tele­fon:
0541 33876–28
E‑Mail: kleiding@skf-os.de


Ber­sen­brück

Rena­te Kod­den­berg
Tele­fon: 05439 9423–83
E‑Mail: rkoddenberg@skf-os.de

Sil­via Kemm­la­ge
Tele­fon: 05439 1773
E‑Mail: skemmlage@skf-os.de